PATRONAT MEDIALNY i HONOROWY


      Przygotowując wyprawę, nie powinno się zapominać, że o zdobyciu na nią środków mają wpływ: Patronat Medialny i Honorowy.
      Pierwszy z nich ułatwia pozyskanie sponsorów, dla których tenże patronat (dzięki udzielanej pomocy) jest swoistą reklamą firmy.
      Bez Patronatu Medialnego - wyprawa, jak i osoba ją organizująca, pozostałyby anonimowe, a przecież każdy młody podróżnik marzy o tym, że kiedyś w przyszłości zostanie zaproszony na jakąś wyprawę, o której na razie mogę tylko marzyć.
      Moja potrzeba Patronatu Medialnego nie ma nic wspólnego z chęcią popisywania się i szukania poklasku, lecz pokazanie, że "chłopak z Białegostoku" jest w stanie dokonać tego, o czym marzył.
      Nie mniej istotny jest Patronat Honorowy, gdyż poparcie ze strony poważnej instytucji, czy znanych i powszechnie szanowanych osób, jest rękojmią wiarygodności poczynań organizatora wyprawy.
      Oba wymienione wyżej Patronaty są szczególnie cenne, gdy może się nimi szczycić niezamożny student i cieszyć, że jeszcze przed wyprawą ktoś w niego wierzy.

Aktualizacja 21 Mar 2007